دستگاه لیزر نیاز های نوری : نیمه آفتابی تا آفتابی

دما و آب و هوای ایده آل :

فراوان سازگار بوده و تا این گیاه در معرض بادهای پر نمک قرار نگیرد جای نگرانی نمی‌باشد .


کاربردها :

پرچین , کناره راهها , روی دیوار

خاصیت دارویی و درمانی :

طریقه مصرف :

کود دهی :

آرد استخوان یا این که غذای کامل گیاهی در بهار مخصوصادر اویل هر سال به آن بدهید . گیاه سازگار شده در اوایل رویش شرایط فقر بی نقص خاک را تحمل می‌نماید اما نسبت به کودهی و تغذیه بعدی با اهمیت است و متاثر می‌شود . در فصل بهار و فصل تابستان با کود 10 _ 10 _ 10 یا کود پتاس بالا تقویت شود .

هرس :

در صورتی‌که تعدادی سال یک بار شاخه های لاغر و مسن را انقطاع کنید عمر این گیاه فراوان خواهد شد .

برای هرس و تصحیح درختچه ی آبه لیا در آخرها فصل‌زمستان یا اوایل فصل بهار شاخه ها و ترکه های یکساله را درحد مطلوب جدا نمائید ولی شرایط و اثر قوسی شدن شاخه ها را ضایع نکنید . به به عبارتی نسبت که سن بوته ها بالا می رود , ایده ال آن است که بعضی شاخه های چوبی شده و کهن را از نزدیکی مرحله خاک انقطاع فرمایید تا خط مش و فرصتی برای رویش شاخه های جوان بوجود آید .

آبیاری :

آبه لیای جا افتاده بی آبی را به طور کامل تحمل می نماید . هر سه تا چهارهفته یک بار باید آب پاشی شود مگر شرایط چندان مشقت بار شده باشد که آب بیشتری یطلبد .

یاس سلطنتی آبلیا

آفات و بیمارها و عارضه ها :

در صورتی مشاهده کردید برگها بد صورت و حشره‌ها سبز رنگی روی انها به چشم میخورد : گیاه را با سم حشره کش نفوذی طبق دستور سم پاشی نموده تا حشره ها از بین بروند .

در حالتی که مشاهده کردید برگها و غنچه ها قبلی از باز شدن قهوهای می گردند : هوا خیلی گرم و کم آب است گیاه را غبار پاشی کنید .
دستگاه لیزر
در‌صورتی‌که دستگاه لیزر ها باز نمیشوند : روشنایی کفاف نمی دهد گیاه را به حوزه‌ لبریز نوروفروغ تری منتقل نمایید

چنانچه مشاهده کردید برگها سیاه گردیده اند : هوا سرد است گیاه را به محل گرمتری منتقل نمایید ممکن است این عارضه به دلیل استفاده از مواد درخشان کننده شیمیایی هم باشد از انها استفاده ننمایید .
دستگاه لیزر
گونه های مدل ها :

– دستگاه لیزر

دستگاه لیزر
عکس هایی دیگر از یأس سلطنتی ( آبلیا ) :

دستگاه لیزر
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 1
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 1
یا دستگاه لیزر س سلطنتی ( آبلیا ) 2
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 2
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 3
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 3
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 4
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 4
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 5
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 5
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 6
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 6
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 7
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 7
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 8
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 8
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 9
یأس سلطنتی ( آبلیا ) 9
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 10
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 10
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 11
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 11
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 12
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 12
نا امیدی سلطنتی ( آبلیا ) 13
یاس سلطنتی ( آبلیا ) 13
ناامیدی سلطنتی ( آبلیا ) 14
یاس سلطنتی ( آبلیا ) درخت آهن ( آنجیلی ) با اسم علمی : parrotia persica دستگاه لیزر